12819222_846181118837931_6297265910096535220_o

Shop500

เว็บไซต์ราคา 500 บาท สามารถเปลี่ยนธีมได้หลากหลายรูปแบบ สามารถจัดการเว็บไซต์ได้ด้วยตัวคุณเอง ราคาย่อมเยาว์เพียง 500 บาทต่อปีเท่านั้น

รับสร้าง-ออกแบบ

เว็บไซต์ตามความต้องการของ user รับทำระบบตามความต้องการของ user และออกแบบเว็บไซต์/ระบบ ตามที่ user ต้องการ ในราคาเบาๆ

HRS

ระบบการจัดการฝ่ายบุคคล ระบบเงินเดือน ระบบการลา ระบบตรวจสอบเวลาเข้าออกงาน ระบบทำงานล่วงเวลา ในรูปแบบออนไลน์ ที่สะดวกและรูปแบบทันสมัย

รับทำ Page Facebook

ออกแบบ Cover - Logo - Info

สร้าง Page Facebook

พร้อมทำโลโก้ ร้านค้า หรือธุรกิจของคุณให้สวยตรงใจ

ทำ content info เพื่อให้คนสนใจเพจเรา พร้อมช่วยโปรโมท